Aquest estudi es va dur a terme conjuntament amb el Departament d’Enginyeria Química de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, i va rebre el suport de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, la Mancomunitat La Plana i l’Agència de Residus de Catalunya. L’estudi analitza la viabilitat de l’ús de bolquers compostables com a alternativa als bolquers d’un sòl ús convencionals. Els objectius del projecte són:

  • Introduir com a prova pilot, bolquers compostables en una escola bressol de Lliçà d’Amunt durant 15 dies, avaluar-ne el seu funcionament i fer-ne una recollida i tractament específic.
  • Analitzar la biodegradabilitat dels bolquers compostables i avaluar-ne la seva aplicabilitat com a subproducte. Experimentar a escala de laboratori i real.
  • Analitzar el mercat potencial per a la comercialització generalitzada dels bolquers compostables.
  • En diferents contexts de recollida, determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’una recollida i tractament específic pels bolquers compostables per a l’aplicabilitat com a subproducte. Determinar la potencial millora ambiental que això suposaria.

La principal conclusió de la prova pilot és que, en el seu ús en escoles bressol, els bolquers compostables analitzats ofereixen prestacions molt semblants a les d’un bolquer convencional d’un sòl ús. Paral·lelament s’han realitzat proves de laboratori de co-compostatge de dues marques comercials de bolquers compostables detectant-se poques diferències entre ambdues. Amb els bolquers compostables utilitzats durant la prova pilot, s’ha realitzat una prova de co-compostatge amb FORM a la planta de compostatge de la Mancomunitat la Plana. Els resultats obtinguts confirmen que el procés de co-compostatge dels bolquers compostables analitzats juntament amb la FORM segueix les evolucions normals, donant un compost de qualitat sense problemes d’higienització ni de metalls pesants, podent-se recomanar l’adició d’aquests bolquers a la fracció FORM. Tot i així, es plantegen incerteses a l’hora de donar un missatge sobre el destí adequat per aquests residus, donat que no existeix cap certificació que permeti acreditar que tots els bolquers compostables presents al mercat efectivament ho són.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Ajuntament de Lliçà d’Amunt, Mancomunitat La Plana i Agència de Residus de Catalunya