L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes encarrega a ENT l’anàlisi de l’ordenança fiscal comercial vigent a Sant Pere de Ribes en relació a les categories o epígrafs existents i els imports de la taxa de cada una d’elles.

L’objectiu és efectuar una proposta de nova categorització, una revisió de si les variables que defineixen la base imposable són les més adequades (la superfície (m2), el nombre de places, etc.), per tal de fer-les més justes i més d’acord a la generació, així com una proposta de definició de noves quotes/tarifes també més d’acord a la generació de residus. Finalment es preveu efectuar una simulació del padró per assegurar assolir la recaptació desitjada.

autoria

ENT environment & management

data

2019

client

Ajuntament de Sant Pere de Ribes