El projecte inclou una diagnosi inicial del servei de recollida de residus. Considerant els diferents tipus de generadors que hi ha al Campus (Vila Universitària, facultats, activitats comercials, etc.) es plantegen diversos models de recollida, especialment la recollida selectiva porta a porta i el tancament de contenidors amb identificació d’usuari. A més, es defineixen els criteris per a l’assignació de models a cada zona.

Un cop determinats els models més adequats per a cada zona i per a cada tipus de generador, es dimensiona el sistema de recollida de forma detallada (característiques detallades del servei de recollida, definició d’equips necessaris i de solucions tecnològiques, equips humans necessaris, estimació dels resultats globals de recollida selectiva, previsió detallada del cost del servei, etc.).

autoria
ENT environment & management
data

2021-2022

client

Universitat Autònoma de Barcelona