Els residus vegetals i la seva gestió estan exigint una major atenció, degut a les limitacions que la normativa va imposant al tractament d’aquests residus i que la generació d’aquesta fracció també és creixent degut al major pes de l’urbanisme dispers.

Aquest encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya (Departament de Medi Ambient i Habitatge) pretenia analitzar les pautes de gestió d’aquest residu, realitzar una avaluació del potencial de tractament existent i identificar accions que permetessin la millora de la gestió dels residus vegetals a Catalunya, tot potenciant la seva recuperació.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]


[link]Enllaç[/link]Los residuos vegetales y su gestión exigen cada vez una mayor atención, debido a las limitaciones que la normativa va imponiendo en el tratamiento de estos residuos y por el hecho de que la generación también crece, consecuencia de pautas urbanísticas más dispersas.

Este encargo de la Agencia de Residuos de Cataluña (Departament de Medi Ambient i Habitatge), pretendía analizar las pautas de gestión de este residuo, realizar una evaluación del potencial de tratamiento existente e identificar acciones que permitiesen la mejora de la gestión de los residuos vegetales en Cataluña, haciendo prevalecer su recuperación.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya[/client_es]
[link]Enlace[/link]Green waste and its management are increasingly demanding more attention because of the limitations that regulations impose on the treatment of biodegradable waste, and the fact that the generation is also growing due to low-density urbanisation patterns.

This report was commissioned by the Catalan Waste Agency (ARC) and it aimed to analyze the generation and management situation regarding this waste, to evaluate the potential of existing treatments and to identify actions that would allow better  management of green waste in Catalonia, prioritizing prevention and recycling.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2006[/data_en]
[client_en]Agència de Residus de Catalunya[/client_en]
[link]Link[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Agència de Residus de Catalunya