L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va encarregar-nos l’estudi de la viabilitat d’implantar diferents models de recollida als diferents nuclis i urbanitzacions del municipi que milloressin els resultats de recollida selectiva. L’estudi plantejava la possibilitat d’adoptar diferents alternatives de combinacions de models de recollida (porta a porta, contenidors tancats, illes de contenidors tancades, etc.), específics per cada nucli del municipi; n’analitzava els costos i beneficis potencials, així com estudiava l’evolució futura d’aquests costos assumint canvis en els costos de tractament i en el cànon de residus.

No obstant, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va identificar alguns aspectes en els quals voldria aprofundir per acabar de prendre la decisió de quins models adoptar, així com altres aspectes d’interès a estudiar, que abordarem en el present estudi. L’estudi s’estructura en quatre blocs: el primer bloc, i el més llarg, preveu estudiar en primer lloc una proposta de prova pilot de tancament de contenidors al barri de les Roquetes, en segon lloc, acabar de concretar la proposta de recollida per les urbanitzacions i en tercer lloc la viabilitat d’una recollida porta a porta al polígon industrial de la Rambla del Garraf i Parc d’Oci. El segon bloc, pretén estimar els costos del servei del sistema de recollida actual, en cas d’estendre’s el model de càrrega bilateral a tot el municipi.

autoria

ENT environment & management

data

2019

client

Ajuntament de Sant Pere de Ribes