L’abocador de Can Planas (clausurat) situat al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a només 300 m del nucli de població i adjacent pel nord al polígon industrial de Can Fatjó és una antiga cubeta d’extracció d’argiles, reblerta entre els anys 70s i 90s per diferents tipologies de residus, que ocupa unes 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de m3. L’abocador, per la seva ubicació i dimensions, és un element a tenir en compte en el desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

L’estudi encarregat a ENT Environment and Management oferí una breu diagnosi de l’activitat passada de l’abocador, de la situació administrativa i urbanística i de les seves problemàtiques ambientals actuals. El mateix tenia per objectiu analitzar si l’aplicació d’una aproximació integrada a la mineria d’abocador, mitjançant la qual la mineria dels recursos presents s’emprés tant per recuperar recursos valuosos com per a condicionar l’espai, podria ser viable per a l’abocador de Can Planas de Cerdanyola del Vallès. Addicionalment s’oferiren una sèrie d’anàlisis i converses amb experts sobre la possibilitat d’aplicar tècniques de descontaminació de sòls a l’emplaçament.

autoria

ENT environment & management

data

2016

client

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès