Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Estudi d’alternatives per a la recollida de residus del casc històric de Palma
| Projectes

EMAYA va encarregar un estudi per avaluar les diferents opcions per a la recollida de residus del casc històric de Palma i proposar les opcions tècnicament, econòmicament i ambientalment més viables. Després d’una diagnosi preliminar es van estudiar en profunditat 4 alternatives: contenidors en superfície, contenidors mòbils, recollida porta a porta i contenidors soterrats. Per a cada proposta es va presentar una proposta d’aplicació, una estimació dels residus generats, una estimació de costos d’implantació i explotació i un balanç dels principals avantatges i inconvenients. Aquestes alternatives es van complementar amb propostes especifiques per a zones concretes i per a la recollida comercial.

Posteriorment, ENT va participar en el procés de debat que es va obrir amb la ciutadania, donant suport tècnic a l’Ajuntament en 3 de les sessions de participació celebrades.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2015-2016
Client
EMAYA (empresa pública de gestió d’aigües i residus de Palma)