A través de dos projectes, s’ha realitzat una anàlisi en profunditat de la gestió actual de residus a Vera, i s’ha formulat una proposta detallada de millora de la mateixa, incloent: fraccions a recollir, model de recollida, freqüències de recollida, mitjans de recollida i propostes per a la transferència i el tractament dels residus. Tot això optimitzant el servei actual per fer el servei més eficient econòmica i ambientalment. S’han formulat també propostes de comunicació i participació per a la implantació dels canvis proposats, per tal d’assegurar el seu èxit i la participació de la ciutadania i agents econòmics en el servei, així com recomanacions per a la modificació de les taxes de residus.

autoria

ENT environment & management

data

2016-2017

client

CODEUR SA