El projecte “Asistencia técnica con el objeto de elaborar la Estrategia 2030 y Plan de acción local para el impulso de la economía circular en Vitòria-Gasteiz” encarregat per l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz, dóna suport a l’equip municipal d’economia circular en el desenvolupament de l’Estratègia 2030 i del Pla d’acció local que permetin impulsar l’economia circular al municipi i accelerar-ne la transició d’una economia lineal a una circular. L’àmbit d’estudi del projecte inclou els fluxos de materials i de residus relacionats directament o indirectament amb el municipi de Vitòria-Gasteiz.

autoria
ENT environment & management
data

2022

client

Vitoria-Gasteizko Udala