Recentment l’Agència de Residus de Catalunya ha presentat el Pla d’acció per a la competitivitat dels centres de reutilització a Catalunya. ENT ha participat en l’elaboració del Pla, que s’emmarca dins el projecte SUBTRACT.

L’Agència de Residus de Catalunya coordina el Pla, en l’elaboració del qual han participat les 39 organitzacions membres del Comitè Estratègic Català compost per organitzacions del sector públic, privat, civil i acadèmic. Té com a objectiu augmentar la sostenibilitat econòmica i la competitivitat de petites i mitjanes organitzacions del sector de la reutilització (R) i/o preparació per a la reutilització (PXR). Aquesta millora de la competitivitat dels centres de reutilització redundarà en un increment quantitatiu significatiu de la R i la PxR a Catalunya.

Una nova realitat

El Pla d’acció inclou 18 accions i 80 projectes liderats per membres del Comitè Estratègic Català. Tots s’emmarquen en cinc línies estratègiques: coneixement, comunicació, reutilització i preparació per a la reutilització, camp normatiu i econòmic i governança.

Els projectes són de naturalesa diversa: des de la creació d’un aparador de venda en línia de productes de segona mà fins a la creació de nous centres de reutilització i la millora dels existents, passant per pactes i convenis entre el sector privat i l’Administració, proves pilot i estudis econòmics. El Pla s’adapta a les necessitats actuals i la nova manera de viure, dona importància al foment i la promoció de la reutilització i/o preparació per a la reutilització d’objectes de tipologies diverses, com poden ser aparells mòbils i informàtics, tèxtils i voluminosos, i posa l’accent en plataformes en línia per a la compravenda, l’intercanvi o el préstec. També incorpora la possibilitat de recollida o lliurament a domicili.