L’any 2006 ENT va dur a terme, per encàrrec del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, l’estudi “L’equitat ambiental a Catalunya: marc conceptual, aplicabilitat i diagnosi”.

En aquest projecte, per primera vegada a Catalunya, es va establir el marc conceptual de què volia dir equitat ambiental al nostre entorn, es va fer un estudi comparatiu internacional sobre com es relaciona l’administració pública amb aquesta temàtica, i es va fer una diagnosis prèvia a Catalunya amb la finalitat d’estudiar alguns aspectes de com es reparteixen determinats impactes ambientals al territori i sobre els ciutadans. A partir de les conclusions es van establir algunes propostes d’actuació.

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible