L’any 2006 ENT va dur a terme, per encàrrec del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, l’estudi “L’equitat ambiental a Catalunya: marc conceptual, aplicabilitat i diagnosi”.

En aquest projecte, per primera vegada a Catalunya, es va establir el marc conceptual de què volia dir equitat ambiental al nostre entorn, es va fer un estudi comparatiu internacional sobre com es relaciona l’administració pública amb aquesta temàtica, i es va fer una diagnosis prèvia a Catalunya amb la finalitat d’estudiar alguns aspectes de com es reparteixen determinats impactes ambientals al territori i sobre els ciutadans. A partir de les conclusions es van establir algunes propostes d’actuació.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

Durante el año 2006 ENT realizó, por encargo del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) y la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Cataluña, el estudio “La equidad ambiental en Cataluña: marco conceptual, aplicabilidad y diagnosis”.

En este proyecto, por primera vez en Cataluña, se estableció el marco conceptual del significado de equidad ambiental en nuestro entorno. Se realizó también un estudio comparativo internacional sobre cómo las diversas administraciones públicas se pueden acercar a este temática, y se realizó una diagnosis previa en Cataluña. A partir de las conclusiones se establecieron algunas propuestas de actuación.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[client_es]Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible[/client_es]This study was conducted during 2006, and was commissioned to ENT by the Advisory Council for Sustainable Development in Catalonia (CADS) and the General Directorate of Citizen Participation of the Catalan Government.

For the first time in Catalonia, this project established the conceptual framework for the analysis of environmental justice in Catalonia. An international comparative study on how various governments could approach this question was conducted, along with an initial diagnosis for Catalonia. Based on the conclusions some proposals for action were presented.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2006[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible