La Fundació ENT ofereix a MedCities suport tècnic pel desenvolupament del projecte BLUEFASMA, un projecte Interreg que vol implementar els principis de l’economia circular en el sector de la pesca i l’aqüicultura. L’objectiu final és beneficiar a la conca mediterrània potenciant el desenvolupament de l’economia circular blava a les illes i zones costeres de la Mediterrània. Per això, es volen posar en pràctica diverses proves pilot de les quals Medcities -amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona- és responsable.

Ateses les característiques del territori metropolità, MedCities i l’AMB han identificat que els circuits curts de comercialització/distribució i la prevenció del malbaratament alimentari són els temes prioritaris a incidir mitjançant les activitats a desenvolupar en el marc del projecte BLUEFASMA.

BLUEFASMA project