ENT estarà present al Ble Eco Forum el proper 22 d’octubre. Lydia Chaparro (Fundació ENT) facilitarà la sessió “Shaping the blue recipe: Interactive discussion on Sustainable Blue Food policies, practices and strategies”.

Aquesta sessió se centrarà en l’elaboració d’un diagnòstic col·lectiu i anàlisi de mancances sobre qüestions ambientals, socials i econòmiques clau relacionades amb l’alimentació blava sostenible a la Mediterrània. Les següents preguntes s’utilitzaran com a base per al debat: quins són els temes clau que s’han d’abordar en el sistema alimentari mediterrani actual? Quins són els actors clau implicats (o no) en el sector i el seu paper (positiu/negatiu)? Quines polítiques, estratègies i instruments de mercat són (o podrien esdevenir) efectius?

El Blue Eco-Forum té com a objectiu reflexionar sobre aquests reptes regionals importants des d’una forma col·laborativa, creativa i participativa. Posa el focus en el mar Mediterrani com a font d’oportunitats per al benestar comú. Imagina noves solucions cap a un desenvolupament més sostenible i inclusiu de la regió mediterrània.

Aquest esdeveniment, organitzat per la societat civil mediterrània, ofereix debats, tallers, exposicions i reunions –virtuals i presencials– amb la participació d’actors clau del món polític, econòmic i social euromediterrani.