Zero Waste Europe ha publicat l’informe “A brief overview of the economic costs related to waste infrastructure across Europe”, sobre els costos d’operació i finançament de la implantació i funcionament dels models de gestió de residus de diferents municipis i regions d’Europa. La intenció és oferir una guia introductòria amb una visió des de diversos contextos europeus, que permeti explorar diferents exemples de balanços econòmics vinculats a sistemes destinats a millorar la gestió local de residus i alineats amb estratègies locals de residus zero.

La Fundació ENT ha col·laborat en l’elaboració d’aquest informe en relació als casos d’estudi de Catalunya: la comarca del Berguedà i el municipi de Manlleu.