Després d’haver finalitzat un procés exhaustiu de treball de camp, es lliurà un informe tècnic i econòmic sobre la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma amb informació sobre la generació de residus de cada tipologia d’activitat comercial. Aquesta informació ha facilitat a ENT l’elaboració d’una proposta de redisseny de la taxa de tractament de residus comercials. També s’han efectuat propostes pel que fa als contribuents domiciliaris.

autoria

ENT environment & management

data

2019

client

Ajuntament de Palma