Aquest projecte va consistir en l’elaboració d’una proposta d’Ordenança de Neteja de Vies Públiques i Recollida de Residus Sòlids Urbans d’Oviedo i en l’acompanyament a l’Ajuntament en el procediment d’informació pública i aprovació.

Este proyecto consistió en la elaboración de una propuesta de Ordenanza de Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Oviedo y en el acompañamiento al Ayuntamiento en el procedimiento de información pública y aprobación.

autoria

ENT environment & management

data

2020-2021

client

Ayuntamiento de Oviedo

Leave a Reply