El projecte, que durà a terme la Fundació ENT conjuntament amb l’Associació Naturalistes de Girona i l’Associació Espai Ambiental, ha rebut el finançament de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Es proposa un projecte de comunicació sobre el malbaratament d’aliments adreçat a diferents públics, enfocat a difondre el valor dels aliments des d’una perspectiva àmplia (ambiental, cultural i econòmica).

Sota el paraigües dels continguts de la campanya, es realitzaran diferents actuacions d’àmbit local dirigides a diferents actors de la cadena alimentaria (petit comerç, sector de l’hostaleria i el càtering) i a la població en general, mitjançant l’organització d’àpats d’aprofitament i jornades d’espigolament.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

El proyecto, que llevará a cabo la Fundació ENT junto con la Associació Naturalistes de Girona y la Associació Espai Ambiental, ha recibido financiación de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya..

Se propone un proyecto de comunicación sobre el despilfarro de alimentos dirigido a diferentes públicos, enfocado a difundir el valor de los alimentos desde una perspectiva amplia (ambiental, cultural y económica).

Bajo el paraguas de los contenidos de la campaña, se realizarán diferentes actuaciones de ámbito local dirigidas a diferentes actores de la cadena alimentaria (pequeño comercio, sector de la hostelería y el catering) y a la población en general mediante la organización de comidas de aprovechamiento y jornadas de recogida de alimentos en el campo.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]