El 2003, Torrelles de Llobregat (Barcelona) va implantar una taxa d’escombraries pionera a l’estat espanyol. Els ciutadans i establiments comercials van passar a pagar segons la generació efectiva de residus. L’Ajuntament va implantar una recollida selectiva porta a porta en la qual en dies diferents es recollien les diferents fraccions de residus. Per a la recollida de la fracció inorgànica de les deixalles l’Ajuntament va estandaritzar unes bosses especials que es distribuïen en comerços col·laboradors i que portaven incorporat en el seu preu la taxa d’escombraries. Així, com més bosses utilitzades més es pagava la taxa, essent el sistema més just, transparent i incentivador de la reducció i el reciclatge, ja que per a la resta de fraccions importants (orgànica, paper i vidre) no es pagava. L’ús d’aquestes bosses era obligatori, per tant, les bosses d’escombraries no estandaritzades no es recollien.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2007[/data]
[publicacio]Hacienda Municipal[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2007) El pago por recolección de basura: experiencia en Barcelona, España. Hacienda Municipal, 99, p. 88-98, Indetec, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales, México.[/referencia]En 2003, Torrelles de Llobregat (Barcelona) implantó una tasa de basura pionera en el estado español. Los ciudadanos y establecimientos comerciales pasaron a pagar según la generación efectiva de residuos. El Ayuntamiento implantó una recogida selectiva puerta a puerta en la que en días diferentes se recogían las diferentes fracciones de la basura. Para la recogida de la fracción inorgánica de los desechos el Ayuntamiento estandarizó unas bolsas especiales que se distribuían en comercios colaboradores y que llevaban incorporado en su precio la tasa de basuras. Así, a más bolsas utilizadas más se pagaba la tasa, siendo el sistema más justo, transparente e incentivador de la reducción y el reciclaje, puesto que para el resto de fracciones importantes (orgánica, papel y vidrio) no se pagaba. El uso de estas bolsas era obligatorio, por tanto, las bolsas de basuras no estandarizadas no se recogían.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[publicacio_es]Hacienda Municipal[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2007) El pago por recolección de basura: experiencia en Barcelona, España. Hacienda Municipal, 99, p. 88-98, Indetec, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales, México.[/referencia_es]

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2007) El pago por recolección de basura: experiencia en Barcelona, España. Hacienda Municipal, 99: 88-98, Indetec, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales, México.