Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
El pago por recolección de basura: experiencia en Barcelona
| Publicacions

El 2003, Torrelles de Llobregat (Barcelona) va implantar una taxa d’escombraries pionera a l’estat espanyol. Els ciutadans i establiments comercials van passar a pagar segons la generació efectiva de residus. L’Ajuntament va implantar una recollida selectiva porta a porta en la qual en dies diferents es recollien les diferents fraccions de residus. Per a la recollida de la fracció inorgànica de les deixalles l’Ajuntament va estandaritzar unes bosses especials que es distribuïen en comerços col·laboradors i que portaven incorporat en el seu preu la taxa d’escombraries. Així, com més bosses utilitzades més es pagava la taxa, essent el sistema més just, transparent i incentivador de la reducció i el reciclatge, ja que per a la resta de fraccions importants (orgànica, paper i vidre) no es pagava. L’ús d’aquestes bosses era obligatori, per tant, les bosses d’escombraries no estandaritzades no es recollien.

Data
2007
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2007) El pago por recolección de basura: experiencia en Barcelona, España. Hacienda Municipal, 99, p. 88-98, Indetec, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales, México.