El 2003, Torrelles de Llobregat (Barcelona) va implantar una taxa d’escombraries pionera a l’estat espanyol. Els ciutadans i establiments comercials van passar a pagar segons la generació efectiva de residus. L’Ajuntament va implantar una recollida selectiva porta a porta en la qual en dies diferents es recollien les diferents fraccions de residus. Per a la recollida de la fracció inorgànica de les deixalles l’Ajuntament va estandaritzar unes bosses especials que es distribuïen en comerços col·laboradors i que portaven incorporat en el seu preu la taxa d’escombraries. Així, com més bosses utilitzades més es pagava la taxa, essent el sistema més just, transparent i incentivador de la reducció i el reciclatge, ja que per a la resta de fraccions importants (orgànica, paper i vidre) no es pagava. L’ús d’aquestes bosses era obligatori, per tant, les bosses d’escombraries no estandaritzades no es recollien.

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2007) El pago por recolección de basura: experiencia en Barcelona, España. Hacienda Municipal, 99: 88-98, Indetec, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales, México.