L’Entitat Metropolitana del Transport cobra un recàrrec a l’IBI als divuit municipis del seu àmbit per al finançament del transport públic a l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tal d’analitzar i proposar fórmules més justes de finançar el transport públic, la CONFAVC (Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya) encarregà un estudi a ENT. L’estudi contenia propostes alternatives per al finançament del transport públic, així com de reestructuració del recàrrec.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

La Entitat Metropolitana del Transport, del Área Metropolitana de Barcelona, cobra un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los dieciocho municipios de su ámbito para la financiación del transporte público. Para analizar y proponer fórmulas más justas de financiar el transporte público, la CONFAVC (Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya) encargó un estudio a ENT. El estudio contenía propuestas alternativas para la financiación del transporte público, así como de reestructuración del recargo.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[client_es]Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya[/client_es]

The Metropolitan Transport Entity of Barcelona levies a surcharge on the real estate tax of eighteen municipalities in its area to finance public transport. In order to analyze and to explore other ways to fund public transport, the CONFAVC (Confederation of Neighbourhood Associations of Catalonia) commissioned a study to ENT. The study contained alternative proposals for funding public transport and to restructure the existing charges.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2006[/data_en]
[client_en]Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya