L’Entitat Metropolitana del Transport cobra un recàrrec a l’IBI als divuit municipis del seu àmbit per al finançament del transport públic a l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tal d’analitzar i proposar fórmules més justes de finançar el transport públic, la CONFAVC (Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya) encarregà un estudi a ENT. L’estudi contenia propostes alternatives per al finançament del transport públic, així com de reestructuració del recàrrec.

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya