Per Wanamama la primera setmana de gener va ser un mal inici d’any. Com a tècnic del govern d’Uganda li corresponia realitzar el cadastre de les terres d’una petita comunitat de la regió de Teso (Uganda) anomenada Kamuda. El seu treball era part del nou pla de gestió de terres del govern per assignar drets de propietat sobre les terres als seus propietaris. La seva sorpresa va ser majúscula quan el van rebre a la comunitat armats amb «pangas» (matxets) i el van convidar a tornar a casa sense realitzar-la. Per Wanamama va ser tan sols un ensurt, per a nosaltres hauria de ser un element de reflexió.

autoria

Miquel Ortega

data

2008

publicació

Ecología Política

referència bibliogràfica

Ortega, M., Tarafa, G. (2008) El crecimiento que no todo el mundo quiere. Ecología Política, 35: 111-114.