Aquest projecte, finançat pel Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, es va concretar en dos treballs de recerca emmarcats dins el programa de doctorat del departament d’economia aplicada de la UAB. Aquests van ser realitzats per Jaume Freire González (ENT) i dirigits pel Dr. Emilio Padilla Rosa (UAB) i el Dr. Ignasi Puig Ventosa (ENT).

El primer, titulat “Eficiència energètica i consum de recursos: revisió sobre l’evidència empírica de l’efecte rebot directe”, va realitzar una exhaustiva revisió sobre la literatura existent sobre l’efecte rebot directe. El segon, titulat “Eficiència energètica i consum de recursos: una estimació de l’efecte rebot a Catalunya”, va realitzar una anàlisi dels principals desenvolupaments teòrico-metodològics per a l’estimació de l’efecte rebot directe, així com una estimació d’aquest per a les llars a Catalunya.

L’efecte rebot engloba els mecanismes que fan que una millora de l’eficiència energètica no acabi produint l’estalvi d’energia potencial, o inclús acabi incrementant-ne el consum.

autoria

ENT environment & management

data

2011

client

Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya