Gabriel Weber | Fellow d’ENT
Recentment, els bitcoins (juntament amb altres monedes digitals, de les quals és la més coneguda i àmpliament utilitzada) han generat una gran atenció. Van ser creats com una alternativa innovadora a l’actual sistema monetari centralitzat durant la crisi financera de 2007-2008. El preu del bitcoin ha estat molt volàtil i, malgrat diverses bombolles i caigudes, aquest va evolucionar del seu preu inicial de 0,001 USD (2009) a 19.783 USD (màxim històric el 17 de desembre de 2017). El bitcoin ha estat criticat per diversos motius, inclosos els seus requeriments energètics i la seva incidència sobre l’activitat delictiva, però també ha rebut suports com a alternativa als sistemes contemporanis de producció, circulació i ús del diner. Primer aquest article explica què és el bitcoin i després analitza l’economia política i l’ecologia política d’aquesta tecnologia financera.
Què és el bitcoin?
El bitcoin és la primera moneda digital descentralitzada, ja que el sistema funciona sense un banc central o administrador únic dins d’una xarxa d’igual a igual (Brito i Castell, 2013). La descentralització del diner ofert per monedes virtuals com el bitcoin té les seves arrels teòriques a l’escola austríaca d’economia (Banc Central Europeu 2012, von Hayek 1976). El bitcoin va ser creat per una persona desconeguda d’un grup amb el nom de Satoshi Nakamoto i llançat com a software de codi obert el 2009 (The New Yorker 2014). El registre de transaccions públic de bitcoin mostra que les adreces conegudes de Nakamoto contenen aproximadament un milió de bitcoins (valorats en 19 mil milions de dòlars al desembre de 2017), el que converteix a Nakamoto en l’única persona desconeguda per al públic entre les 50 persones més riques del món. El sistema de bitcoin recompensa als miners de bitcoin quan es guanyen el dret de comprometre una transacció a un bloc. Per obtenir aquestes recompenses, un miner competeix amb altres resolent un trencaclosques criptogràfic conegut com proof-of-work (POW) més ràpid que altres (Mishra, 2017). El sistema bitcoin ajusta la complexitat aproximadament cada 2 setmanes. Si els extractors resolen l’enigma en menys de 10 minuts, el sistema incrementa la seva complexitat. La competència entre miners va augmentar la complexitat en 10.000.000.000 de vegades des d’agost de 2009 a agost de 2017. Durant el mateix període, el poder i les transaccions computacionals totals de la xarxa bitcoin van créixer exponencialment (Mishra, 2017), mentre que la velocitat de computació no va créixer tan ràpid com la complexitat del procés d’extracció (Taylor, 2017).
Economia política i ecologia política
El bitcoin genera suports i disputes en tot l’espectre polític i més enllà. És recolzat per llibertaris (per la seva existència fora del sistema bancari institucional i control governamental; Henwood 2014), la dreta (pel seu escepticisme que el govern no assumeixi la total responsabilitat del sistema bancari regulat propens a la crisi) i l’esquerra (pel seu potencial per a la governança democràtica/alternativa al sector estatal i bancari centralitzat dirigit per l’elit, Scott 2014, Corvid 2013). Payu Harris, un desenvolupador del bitcoin i activista nadiu de la tribu Oglala Sioux va desenvolupar MazaCoin, un moneda digital per a les tribus indígenes per facilitar l’autodeterminació indígena, l’autonomia política i la prosperitat econòmica (Alcantara i Dick 2017, Browning 2014). Per contra, Bauwens i Kostakis (2013) argumenten que, en lloc de ser un projecte orientat als comuns i a satisfer les necessitats de la societat, bitcoin és una moneda que exhibeix un capitalisme “distributiu”. Aquesta nova forma de capitalisme s’adapta a l’era de la xarxa i utilitza les infraestructures d’igual a igual per aconseguir l’acumulació de capital (Kostakis i Giotitsas 2014).
La sostenibilitat ambiental del bitcoin és una qüestió controvertida ja que el sistema s’ha construït de manera similar a l’extracció d’un recurs natural: els costos i els esforços augmenten a mesura que el sistema arriba al límit màxim de recursos (Giungato, 2017 et al.). El 2016, quatre grups xinesos van representar més del 70 per cent de les transaccions a la xarxa bitcoin (Seybert i Katzenstein (2018), mentre que la majoria dels 2/3 del mix energètic xinès prové del carbó que s’extreu a la Xina i altres països, principalment a Austràlia i Indonèsia. S’ha comparat al bitcoin amb la “acumulació primitiva” colonial (Drayton, 2017, Moore, 2015), que comença amb prendre “gratuïtament” la riquesa ambiental i externalitzar els costos socials (per exemple, despossessió de grups indígenes en paisatges miners australians) i el cost ambiental de la cadena de producció del carbó, inclòs el canvi climàtic, la qualitat de l’aire contaminat (per exemple, de les emissions del carbó negre) i la pluja àcida (causada per les emissions de diòxid de sofre i òxids de nitrogen).
El consum d’energia de bitcoin és molt controvertit. Vranken (2017, p.1) estima que “el consum total d’energia de la xarxa bitcoin és de l’ordre de 100 MW”, mentre que el Bitcoin Energy Consumption Index (2018) estima 42,3 TWh/any, el que equival al consum d’energia del Perú. El consum d’energia prové de l’ús directe d’energia (funcionament dels centres de dades) i indirecte (producció dels ordinadors, construcció d’edificis, calefacció/refrigeració i il·luminació dels mateixos).
Sembla que la insostenibilitat ambiental i també diverses activitats criminals relacionades amb el bitcoin (per exemple, acusacions de ser un esquema Ponzi, el seu ús en mercats negres, evasió d’impostos i rentat de diners) han portat a la Xina a anunciar que prendrà mesures contra la mineria de bitcoin (Chen, Xiaojin, 2018; Hsu 2018) al gener de 2018. També Corea del Sud ha anunciat que està considerant prohibir el comerç de bitcoin i altres monedes digitals. El preu del bitcoin va caure un 40% en comparació amb desembre de 2017 i The Guardian (2018, p.1) va titular “La bombolla especulativa de bitcoin està a punt d’explotar i té molt recorregut per caure”.
Bitcoin pot considerar-se com una innovació tecnològica fascinant, que planteja preguntes importants sobre els sistemes ecològics i financers globals contemporanis. No obstant això, especialment a causa de la seva gran consum d’energia, no proporciona una alternativa viable. L’exemple de bitcoin mostra que el panorama digital és un camp cada vegada més polititzat amb diferents impactes sobre la sostenibilitat ambiental.

Bibliografía

Alcantara, C., Dick, C. (2017). Decolonization in a Digital Age: Cryptocurrencies and Indigenous Self-Determination in Canada. Canadian Journal of Law & Society/La Revue Canadienne Droit et Société, 1-17.

Bauwens, M., Kostakis, V. (2013). The Reconfiguration of Time and Place After the Emer- gence of Peer-to-Peer Infrastructures. In Hybrid City: Subtle rEvolutions Proceedings, 295–298. Athens: National Kapodistrian University of Athens.

Bitcoin Energy Consumption Index (2018). Bitcoin Energy Consumption Index Chart. Retrieved 18. January 2018 from https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption.

Browning, L. (2014). Oglala Sioux hope Bitcoin alternative, MazaCoin, will change economic woes. Newsweek, 14 August 2014. Retrieved 16. January 2018 from http://www.newsweek.com/2014/08/22/tribe-brought-you-custers-last-stand-sitting-bulls-bitcoin-264440.html

Brito, J., Castillo, A. (2013).  Bitcoin: A Primer for Policymakers. Mercatus Center. George Mason University.  Retrieved 16 January 2018 from https://www.mercatus.org/system/files/Brito_BitcoinPrimer.pdf

Chen, J., Xiaojin, R. (2018). PBOC gets tougher on bitcoin. China Daily, 5 January 2018. Retrieved 16 January 2018 from http://usa.chinadaily.com.cn/a/201801/05/WS5a4eb4cba31008cf16da527c.html

European Central Bank (2012). Virtual Currency Schemes. October 2012. Retrieved 16. January 2018 from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf

Giungato, P., Rana, R., Tarabella, A., Tricase, C. (2017). Current Trends in Sustainability of Bitcoins and Related Blockchain Technology. Sustainability, 9(12), 2214.

Hayek, F. (1976). Denationalization of Money (Institute of Economic Affairs, London). 1978.

Henwood, D.  (2014) Is Bitcoin the Future of Money? Libertarians and leftists alike predict a world of competing digital currencies. The Nation, 19 May 2014. Retrieved 17. January 2018 from https://www.thenation.com/article/bitcoin-future-money/

Hsu, S. (2018) China’s Shutdown Of Bitcoin Miners Isn’t Just About Electricity. Forbes Asia, 15. January 2018. Retrieved 17. January 2018 from https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2018/01/15/chinas-shutdown-of-bitcoin-miners-isnt-just-about-electricity/#106137dd369b

Kostakis, V., Giotitsas, C. (2014). The (A) political economy of bitcoin. tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 12(2), 431-440.

Moore, J.W. (2015) Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital: Verso. London 2015. Pp. 316

Seybert, L. A., Katzenstein, P. (2018). 6 High-Tech: Power and Unpredictability at the Technological Frontier and in Bitcoin. Protean Power, 146, 124.

The Guardian (2018) Bitcoin speculative bubble is bursting and has long way to fall. The Guardian 18. January 2018. Retrieved 19. January 2018 from https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/18/bitcoin-speculative-bubble-bursting-long-way-to-fall-economists-warn

Vranken, H. (2017). Sustainability of bitcoin and blockchains. Current Opinion in Environmental Sustainability, 28, 1-9.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Gabriel Weber | Fellow de ENT
 
Recientemente, los bitcoins (junto con otras criptomonedas, de las cuales es la más conocida y ampliamente utilizada) han generado una gran atención. Fueron creados como una alternativa innovadora al actual sistema monetario centralizado durante la crisis financiera de 2007-2008. El precio del bitcoin ha sido muy volátil y, a pesar de varias burbujas y caídas, este evolucionó de su precio inicial de 0,001USD (2009) a 19.783 USD (máximo histórico el 17 de diciembre de 2017). El bitcoin ha sido criticado por varios motivos, incluidos sus problemas energéticos y su incidencia sobre la actividad delictiva, pero también ha recibido apoyos como alternativa a los sistemas contemporáneos de producción, circulación y uso del dinero. Primero este artículo explica el bitcoin y luego analiza la economía política y la ecología política de esta tecnología financiera.
¿Qué es el bitcoin?
El bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, ya que el sistema funciona sin un banco central o administrador único dentro de una red de igual a igual (Brito y Castillo, 2013). La descentralización del dinero ofrecido por monedas virtuales como el bitcoin tiene sus raíces teóricas en la escuela austríaca de economía (Banco Central Europeo 2012, von Hayek 1976). El bitcoin fue creado por una persona desconocida de un grupo con el nombre de Satoshi Nakamoto y lanzado como software de código abierto en 2009 (The NewYorker 2014). El registro de transacciones público de bitcoin muestra que las direcciones conocidas de Nakamoto contienen aproximadamente un millón de bitcoins (valorados en 19 mil millones de USD en diciembre de 2017), lo que convierte a Nakamoto en la única persona desconocida para el público entre las 50 personas más ricas del mundo. El sistema de bitcoin recompensa a los mineros de bitcoin cuando se ganan el derecho de comprometer una transacción a un bloque. Para obtener estas recompensas, un minero compite con otros resolviendo un rompecabezas criptográfico conocido como proof-of-work (POW) más rápido que otros (Mishra, 2017). El sistema bitcoin ajusta la complejidad aproximadamente cada 2 semanas. Si los extractores resuelven el acertijo en menos de 10 minutos, el sistema incrementa su complejidad. La competencia entre mineros aumentó la complejidad en 10.000.000.000 de veces desde agosto de 2009 a agosto de 2017. Durante el mismo período, el poder y las transacciones computacionales totales de la red bitcoin crecieron exponencialmente (Mishra, 2017), mientras que la velocidad de computación no creció tan rápido como la complejidad del proceso de extracción (Taylor, 2017).
Economía política y ecología política
El bitcoin genera apoyos y disputas en todo el espectro político y más allá. Es apoyado por libertarios (por su existencia fuera del sistema bancario institucional y control gubernamental; Henwood 2014), la derecha (por su escepticismo de que el gobierno no asuma la total responsabilidad del sistema bancario regulado propenso a la crisis) y la izquierda (por su potencial para la gobernanza democrática/alternativa al sector estatal y bancario centralizado dirigido por la élite, Scott 2014, Corvid 2013). Payu Harris, un desarrollador del bitcoin y activista nativo de la tribu Oglala Sioux desarrolló MazaCoin, una criptomoneda para las tribus indígenas para facilitar la autodeterminación indígena, la autonomía política y la prosperidad económica (Alcantara y Dick 2017, Browning 2014). Por el contrario, Bauwens y Kostakis (2013) argumentan que, en lugar de ser un proyecto orientado a los comunes y a satisfacer las necesidades de la sociedad, bitcoin es una moneda que exhibe un capitalismo “distributivo”. Esta nueva forma de capitalismo se adapta a la era de la red y utiliza las infraestructuras de igual a igual para lograr la acumulación de capital (Kostakis y Giotitsas 2014).
La sostenibilidad ambiental del bitcoin es una cuestión controvertida ya que el sistema se ha construido de forma similar a la extracción de un recurso natural: los costos y los esfuerzos aumentan a medida que el sistema alcanza el límite máximo de recursos (Giungato, 2017 et al.). En 2016, cuatro grupos chinos representaron más del 70 por ciento de las transacciones en la red bitcoin (Seybert y Katzenstein (2018), mientras que la mayoría de los 2/3 del mix energético chino proviene del carbón que se extrae en China y otros países, principalmente en Australia e Indonesia. Se ha comparado al bitcoin con la “acumulación primitiva” colonial (Drayton, 2017, Moore, 2015), que comienza con tomar “gratuitamente” la riqueza ambiental y externalizar los costos sociales (por ejemplo, despojo de grupos indígenas en paisajes mineros australianos) y el coste ambiental de la cadena de producción del carbón, incluido el cambio climático, la calidad del aire contaminado (por ejemplo, de las emisiones del carbón negro) y la lluvia ácida (causada por las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno).
El consumo de energía de bitcoin es muy controvertido. Vranken (2017, p.1) estima que “el consumo total de energía de la red bitcoin es del orden de 100 MW”, mientras que el Bitcoin Energy Consumption Index (2018) estima 42,3 TWh/año, lo que equivale al consumo de energía de Perú. El consumo de energía proviene del uso directo de energía (funcionamiento de los centros de datos) e indirecto (producción de los ordenadores, construcción de edificios, calefacción/refrigeración e iluminación de los mismos).
Parece que la insostenibilidad ambiental y también diversas actividades criminales relacionadas con el bitcoin (por ejemplo, acusaciones de ser un esquema Ponzi, su uso en mercados negros, evasión de impuestos y lavado de dinero) han llevado a China a anunciar que tomará medidas contra la minería de bitcoin (Chen, Xiaojin, 2018; Hsu 2018) en enero de 2018. También Corea del Sur ha anunciado que está considerando prohibir el comercio de bitcoin y otras criptomonedas. El precio del bitcoin cayó un 40% en comparación con diciembre de 2017 y The Guardian (2018, p.1) tituló “La burbuja especulativa de bitcoin está a punto de explotar y tiene mucho recorrido para caer”.
Bitcoin puede considerarse como una innovación tecnológica fascinante, que plantea preguntas importantes sobre los sistemas ecológicos y financieros globales contemporáneos. Sin embargo, especialmente debido a su gran consumo de energía, no proporciona una alternativa viable. El ejemplo de bitcoin muestra que el panorama digital es un campo cada vez más politizado con diferentes impactos sobre la sostenibilidad ambiental.

Bibliografía

Alcantara, C., Dick, C. (2017). Decolonization in a Digital Age: Cryptocurrencies and Indigenous Self-Determination in Canada. Canadian Journal of Law & Society/La Revue Canadienne Droit et Société, 1-17.

Bauwens, M., Kostakis, V. (2013). The Reconfiguration of Time and Place After the Emer- gence of Peer-to-Peer Infrastructures. In Hybrid City: Subtle rEvolutions Proceedings, 295–298. Athens: National Kapodistrian University of Athens.

Bitcoin Energy Consumption Index (2018). Bitcoin Energy Consumption Index Chart. Retrieved 18. January 2018 from https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption.

Browning, L. (2014). Oglala Sioux hope Bitcoin alternative, MazaCoin, will change economic woes. Newsweek, 14 August 2014. Retrieved 16. January 2018 from http://www.newsweek.com/2014/08/22/tribe-brought-you-custers-last-stand-sitting-bulls-bitcoin-264440.html

Brito, J., Castillo, A. (2013).  Bitcoin: A Primer for Policymakers. Mercatus Center. George Mason University.  Retrieved 16 January 2018 from https://www.mercatus.org/system/files/Brito_BitcoinPrimer.pdf

Chen, J., Xiaojin, R. (2018). PBOC gets tougher on bitcoin. China Daily, 5 January 2018. Retrieved 16 January 2018 from http://usa.chinadaily.com.cn/a/201801/05/WS5a4eb4cba31008cf16da527c.html

European Central Bank (2012). Virtual Currency Schemes. October 2012. Retrieved 16. January 2018 from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf

Giungato, P., Rana, R., Tarabella, A., Tricase, C. (2017). Current Trends in Sustainability of Bitcoins and Related Blockchain Technology. Sustainability, 9(12), 2214.

Hayek, F. (1976). Denationalization of Money (Institute of Economic Affairs, London). 1978.

Henwood, D.  (2014) Is Bitcoin the Future of Money? Libertarians and leftists alike predict a world of competing digital currencies. The Nation, 19 May 2014. Retrieved 17. January 2018 from https://www.thenation.com/article/bitcoin-future-money/

Hsu, S. (2018) China’s Shutdown Of Bitcoin Miners Isn’t Just About Electricity. Forbes Asia, 15. January 2018. Retrieved 17. January 2018 from https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2018/01/15/chinas-shutdown-of-bitcoin-miners-isnt-just-about-electricity/#106137dd369b

Kostakis, V., Giotitsas, C. (2014). The (A) political economy of bitcoin. tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 12(2), 431-440.

Moore, J.W. (2015) Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital: Verso. London 2015. Pp. 316

Seybert, L. A., Katzenstein, P. (2018). 6 High-Tech: Power and Unpredictability at the Technological Frontier and in Bitcoin. Protean Power, 146, 124.

The Guardian (2018) Bitcoin speculative bubble is bursting and has long way to fall. The Guardian 18. January 2018. Retrieved 19. January 2018 from https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/18/bitcoin-speculative-bubble-bursting-long-way-to-fall-economists-warn

Vranken, H. (2017). Sustainability of bitcoin and blockchains. Current Opinion in Environmental Sustainability, 28, 1-9.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Gabriel Weber | ENT fellow
 
Most recently Bitcoin (along with other cryptocurrencies of which it is the most well-known and widely-used) has generated a lot of attention. It was innovated as an alternative to our current centralized monetary system on the verge of the financial crisis of 2007-2008. The price of Bitcoin has been highly volatile and despite various bubbles and busts grew from its initial price US$0.001 (2009) to US$ 19,783 (all-time high 17 December 2017). Bitcoin has been criticized for various reasons including its energy issues and criminal activity but is also supported as an alternative to contemporary systems of production, circulation and use of money. This article first explains Bitcoin, and then discusses the political economy as well as political ecology of this financial technology.
What is Bitcoin?
Bitcoin is the first decentralized digital currency, as the system works without a central bank or single administrator within a peer-to-peer network (Brito & Castillo, 2013). The decentralization of money offered by virtual currencies like Bitcoin has its theoretical roots in the Austrian school of economics (European Central Bank 2012; von Hayek 1976). Bitcoin was innovated by an unknown person of group of people under the name Satoshi Nakamoto and released as open-source software in 2009 (The NewYorker 2014). The public Bitcoin transaction log shows that Nakamoto’s known addresses contain roughly one million Bitcoins (worth 19 billion USD as of December 2017), making Nakamoto the only person in the top 50 richest people worldwide unknown to the public. The Bitcoin system rewards Bitcoin miners when they win the right to commit a transaction to a block. To get these rewards, a miner competes with other miners by solving a cryptographic puzzle known as proof-of-work (POW) faster than others (Mishra, 2017). The Bitcoin system adjusts the complexity approximately every 2 weeks. If miners solve the puzzle faster than 10 minutes, the system increases the complexity. The competition among miners increased the complexity by 10,000,000,000 from August 2009 to August 2017. During the same period, Bitcoin network’s total computing power and transactions have grown exponentially (Mishra, 2017), while the computing speed has not grown as quick as the complexity of the mining process (Taylor, 2017).
Political Economy and Political Ecology
Bitcoin is both supported and contested across the political spectrum and beyond. It is supported by Libertarians (for its existence outside the institutional banking system and government control; Henwood 2014), the Right (scepticism of big government not taking the full responsibility for the crisis-prone regulated banking system) and the Left (potential for direct democratic governance/ alternative to the elite-led centralized state and banking sector; Scott 2014, Corvid 2013). Payu Harris a Bitcoin developer and native activist of the Oglala Sioux tribe developed MazaCoin a cryptocurrency for indigenous tribes to facilitate indigenous self-determination, political autonomy, and economic prosperity  (Alcantara and Dick 2017; Browning 2014). On the contrary Bauwens and Kostakis (2013) argue that instead of being a commons-oriented project aiming to satisfy the needs of society, Bitcoin is a currency that exhibits “distributed” capitalism. This new form of capitalism adapts to the network era and uses the peer-to-peer infrastructures to achieve capital accumulation (Kostakis and Giotitsas 2014).
The environmental sustainability of Bitcoin is a controversial question as the system has been built in a way almost like the mining of a natural resource: costs and efforts rise as the system reaches the ultimate resource limit (Giungato, 2017 et al.). By 2016 four Chinese mining pools accounted for over 70 per cent of transactions on the Bitcoin network (Seybert and Katzenstein (2018)), while most 2/3 of the Chinese Energy mix comes from coal mined in China and other countries, predominantly Australia and Indonesia. Bitcoin has been compared to settler colonial “primitive accumulation (Drayton, 2017, Moore, 2015), which begins with taking “free” environmental wealth and externalize social costs (e.g. from dispossession of indigenous groups in Australian mining landscapes) and environmental cost occurring along coal’s commodity chain including climate change (from carbon dioxide emissions), contaminated air quality (e.g. from black carbon emissions), and acid rain (caused by Sulphur dioxide and Nitrogen oxides emissions).
Bitcoin’s energy consumption is heavily contested. Vranken (2017, p. 1) estimates the “total energy consumption of the Bitcoin network to be in the order of 100 MW”, while the Bitcoin Energy Consumption Index (2018) estimates 42,3 TWh/year, which equals the energy consumption of Peru. Energy consumption steams from the direct energy use (running their data centers) and the indirect (producing the computers, build their buildings, heating/cooling and lighting them).
It seems that environmental unsustainability and also various criminal activity related to Bitcoin (e.g. accusations of being a Ponzi Scheme; its use in black markets, for tax evasion, and money laundering) has led China to announce that it would crack down on Bitcoin mining (Chen, Xiaojin, 2018; Hsu 2018) in January 2018. Also South Korea has announced that it is considering the ban of trading in Bitcoin and other cryptocurrencies. The Bitcoin price dropped by 40% compared to December 2017 and the Guardian (2018, p. 1) headlined “Bitcoin speculative bubble is bursting and has long way to fall”.
Bitcoin can be regarded as a fascinating technological innovation, which raises important questions about contemporary global ecological-financial systems. However, especially due to its vast energy consumption it does not provide a viable alternative. The example of Bitcoin shows that the digital landscape is a more and more politicized arena with different impacts for environmental sustainability.

Literature

Alcantara, C., & Dick, C. (2017). Decolonization in a Digital Age: Cryptocurrencies and Indigenous Self-Determination in Canada. Canadian Journal of Law & Society/La Revue Canadienne Droit et Société, 1-17.

Bauwens, M. & Kostakis, V. (2013). The Reconfiguration of Time and Place After the Emer- gence of Peer-to-Peer Infrastructures. In Hybrid City: Subtle rEvolutions Proceedings, 295–298. Athens: National Kapodistrian University of Athens.

Bitcoin Energy Consumption Index (2018). Bitcoin Energy Consumption Index Chart. Retrieved 18. January 2018 from https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption.

Browning, L. (2014). Oglala Sioux hope Bitcoin alternative, MazaCoin, will change economic woes. Newsweek, 14 August 2014. Retrieved 16. January 2018 from http://www.newsweek.com/2014/08/22/tribe-brought-you-custers-last-stand-sitting-bulls-bitcoin-264440.html

Brito, J. & Castillo, A. (2013).  Bitcoin: A Primer for Policymakers. Mercatus Center. George Mason University.  Retrieved 16 January 2018 from https://www.mercatus.org/system/files/Brito_BitcoinPrimer.pdf

Chen, J.; Xiaojin, R. (2018). PBOC gets tougher on bitcoin. China Daily, 5 January 2018. Retrieved 16 January 2018 from http://usa.chinadaily.com.cn/a/201801/05/WS5a4eb4cba31008cf16da527c.html

European Central Bank (2012). Virtual Currency Schemes. October 2012. Retrieved 16. January 2018 from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf

Giungato, P., Rana, R., Tarabella, A., & Tricase, C. (2017). Current Trends in Sustainability of Bitcoins and Related Blockchain Technology. Sustainability, 9(12), 2214.

Hayek, F. (1976). Denationalization of Money (Institute of Economic Affairs, London). 1978.

Henwood, D.  (2014) Is Bitcoin the Future of Money? Libertarians and leftists alike predict a world of competing digital currencies. The Nation, 19 May 2014. Retrieved 17. January 2018 from https://www.thenation.com/article/bitcoin-future-money/

Hsu, S. (2018) China’s Shutdown Of Bitcoin Miners Isn’t Just About Electricity. Forbes Asia, 15. January 2018. Retrieved 17. January 2018 from https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2018/01/15/chinas-shutdown-of-bitcoin-miners-isnt-just-about-electricity/#106137dd369b

Kostakis, V., & Giotitsas, C. (2014). The (A) political economy of bitcoin. tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 12(2), 431-440.

Moore, J.W. (2015) Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital: Verso. London 2015. Pp. 316

Seybert, L. A., & Katzenstein, P. (2018). 6 High-Tech: Power and Unpredictability at the Technological Frontier and in Bitcoin. Protean Power, 146, 124.

The Guardian (2018) Bitcoin speculative bubble is bursting and has long way to fall. The Guardian 18. January 2018. Retrieved 19. January 2018 from https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/18/bitcoin-speculative-bubble-bursting-long-way-to-fall-economists-warn

Vranken, H. (2017). Sustainability of bitcoin and blockchains. Current Opinion in Environmental Sustainability, 28, 1-9.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]