Luís Campos Rodrigues participarà a la VII Conferència de l’Associació Hispano-Portuguesa d’Economia dels Recursos Naturals i Ambientals (AERNA) a Aveiro (Portugal). La conferència se celebrarà el proper mes de setembre.
Dos articles relacionats amb la recerca de Luís Campos Rodrigues (ENT; ICTA-UAB) han estat seleccionats per a ser presentats en la propera edició de la conferència d’AERNA. Els articles incideixen sobre els efectes socioeconòmics de l’acidificació oceànica i de l’escalfament del mar en els sectors de turisme de busseig i aqüicultura de mol·luscs bivalves al Mar Mediterrani.
Els articles seleccionats són:
– The cost of Mediterranean sea warming and acidification: a choice experiment among Scuba Divers at Medes Islands, Spain

– Sensitivity of Mediterranean Bivalve Mollusc Aquaculture to Climate Change, Ocean Acidification and Other Environmental Pressures: Findings from a Producers’ Survey
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Web de la Conferència[/link]Luís Campos Rodrigues participará en la VII Conferencia de la Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales y Ambientales (AERNA) en Aveiro (Portugal). La conferencia se celebrará el próximo mes de septiembre.
Dos artículos referentes a la investigación de Luís Campos Rodrigues (ENT; ICTA-UAB) han sido seleccionados para ser presentados en la próxima edición de la conferencia de AERNA. Los artículos inciden sobre los efectos socio-económicos de la acidificación oceánica y del calentamiento del mar en los sectores de turismo de buceo y acuicultura de moluscos bivalvos en el Mar Mediterráneo.
Los artículos seleccionados son:
– The cost of Mediterranean sea warming and acidification: a choice experiment among Scuba Divers at Medes Islands, Spain

– Sensitivity of Mediterranean Bivalve Mollusc Aquaculture to Climate Change, Ocean Acidification and Other Environmental Pressures: Findings from a Producers’ Survey
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la Conferencia[/link]