Luís Campos Rodrigues participarà a la VII Conferència de l’Associació Hispano-Portuguesa d’Economia dels Recursos Naturals i Ambientals (AERNA) a Aveiro (Portugal). La conferència se celebrarà el proper mes de setembre.

Dos articles relacionats amb la recerca de Luís Campos Rodrigues (ENT; ICTA-UAB) han estat seleccionats per a ser presentats en la propera edició de la conferència d’AERNA. Els articles incideixen sobre els efectes socioeconòmics de l’acidificació oceànica i de l’escalfament del mar en els sectors de turisme de busseig i aqüicultura de mol·luscs bivalves al Mar Mediterrani.

Els articles seleccionats són:

– The cost of Mediterranean sea warming and acidification: a choice experiment among Scuba Divers at Medes Islands, Spain

– Sensitivity of Mediterranean Bivalve Mollusc Aquaculture to Climate Change, Ocean Acidification and Other Environmental Pressures: Findings from a Producers’ Survey

Web de la Conferència