L’acidificació oceànica i l’augment de la temperatura del mar poden afectar negativament importants hàbitats i espècies endèmiques del Mar Mediterrani que es troben associats a serveis culturals d’ordre recreativa. En el context del projecte europeu MedSeA (http://medsea-project.eu/), l’estudi pretén estimar l’impacte econòmic de la possible degradació de comunitats de gorgònies i la major presència de meduses a zones costaneres i marines al nivell de l’activitat de busseig recreatiu. Amb aquest objectiu s’aplicà un mètode de valoració ambiental designat d’experiment d’elecció (“Choice experiment”) a la zona marina protegida de les Illes Medes (Catalunya). Estimacions de valors ambientals inclouen un cost de 60€ per immersió en un escenari d’extinció local de gorgònies i un cost de 26€ per immersió associat a la possible abundància de meduses urticants.

autoria

Luís Campos

data

2016

publicació

MedCities

referència bibliogràfica

Rodrigues L.C., van Den Bergh J.C.J.M., Loureir M.L., Nunes P.A.L.D., Rossi S. (2016) The Cost of Mediterranean Sea Warming and Acidification: A Choice Experiment Among Scuba Divers at Medes Islands, Spain. Environmental and Resource Economics, 63 (2): 289-311.