Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Disseny de l’harmonització de taxes i preus públics de recollida de residus municipals amb la Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) a l’AMB
| | Projectes

El projecte consisteix en l’anàlisi de la situació de les taxes per recollida de residus als 36 municipis de l’AMB. Per aquells sense taxes es formularà una proposta bàsica per a la seva introducció, mentre que per aquells on la taxa per recollida ja existeix, es presentaran propostes de millora i harmonització. Totes les propostes tindran en compte l’existència de la TMTR, que ha de ser consistent amb les taxes municipals per recollida.

Autoria
ENT environment & management
Data
2020
Client
Àrea Metropolitana de Barcelona