Ja es poden consultar els diferents vídeos de les sessions del curs online per a ens locals “Sistemes de taxa justa i de generació per coneixement (GxC)” organitzat per l’Agència de Residus de Catalunya dins el projecte LIFE-REthinkWASTE i que impateix ENT.

El curs sobre la Taxa Justa en la recollida de residus municipals dirigit als ens locals de Catalunya consta de 4 sessions:

1a sessió | Dilluns 9 de maig
S’introdueixen els sistemes de taxa justa (pagament per generació -PxG- i bonificació per participació -BxP-) i de generació per coneixement -GxC-. També es fa un repàs del context normatiu i s’exposen els requeriments tècnics i tecnològics per a organitzar-los.

2a sessió | Dimecres 11 de maig
Es tracten aspectes complementaris: coneixements per a vetllar pel compliment dels requisits de protecció de dades personals, mesures de conscienciació ciutadanes, la gestió de la deixalleria enfocada a aspectes fiscals i a bonificacions pel seu ús, i finalment aspectes sobre compra pública verda.

3a sessió | Dilluns 23 de maig
Es tracta la sostenibilitat financera dels sistemes de taxa justa: introducció sobre aspectes de finançament i economies d’escala, balanç econòmic d’aquests sistemes, configuració de la taxa justa per a un equilibri econòmic global i per a la generació de l’incentiu desitjat i aspectes tècnics al voltant de l’establiment de la taxa.

4a sessió | Dijous 26 de maig
Consisteix en el desenvolupament d’un cas pràctic en grups per desenvolupar un model de taxa justa en un dels ens locals participants escollit, assegurant una diversitat de casos entre grups.

Després del curs, 20 ens locals poden accedir a un programa d’assessorament personalitzat per a elaborar un pla d’acció per a implantar un sistema de Taxa Justa en el seu territori.