Skip to main content

La iniciativa ContaminacióBCN, impulsada per la Fundació ENT, ha publicat l’Anuari de la contaminació a Barcelona 2021.

Els nivells de contaminació mitjans anuals de NO2, PM10 i PM2,5 a totes les estacions de mesura es mantenen per segon any consecutiu per sota dels llindars màxims legals, però es troben clarament per sobre dels nivells considerats com segurs per l’Organització Mundial de la Salut.

La tendència general és de creixement respecte als nivells de 2020 sense arribar als valors prepandèmics. Els nivells de contaminació de NO2 i PM10 a les estacions de trànsit urbà ha pujat un 2,4% i un 4% respectivament. Mentre que a les estacions de fons urbà ha disminuït un 6,3% pel NO2 i ha augmentat un 11% per a les PM10.

A la segona part de l’any els nivells de contaminació han augmentat significativament. A l’estació de l’Eixample per l’NO2 als darrers tres mesos es tornen a superar clarament els nivells màxims anuals establerts al marc legal, hi ha, per tant, un risc significatiu d’incompliment legislatiu l’any 2022.

L’Organització Mundial de la Salut ha establert uns nous nivells de referència per sobre dels quals es considera que la contaminació té un impacte sobre la salut. Barcelona està lluny d’aquests nous valors guia. Els valors mesurats mitjans a les estacions de trànsit han estat un 344% els nivells de referència pel NO2, un 300% els
nivells per les PM2,5 i un 158% els nivells per les PM10.

La COVID ha provocat una crisi de confiança en el transport públic. El seu ús continuava a finals d’any un 20% per sota dels valors previs a la pandèmia mentre que els nivells de transport privat eren similars als de l’any 2019.

L’any 2021 acaba sense Plans d’Acció contra la contaminació atmosfèrica en vigor ni per part de l’Ajuntament de Barcelona ni per part de la Generalitat de Catalunya (tots dos finalitzats el 2020), i amb els dos òrgans de participació sense ser convocats en tot l’any. Tampoc hi ha un Pla d’Actuació en vigor en l’àmbit del soroll per part de l’Ajuntament de Barcelona (finalitzat el 2020) i no ens consta que s’hagi reunit la Taula de soroll i salut des de l’any 2018.

Anuari de la contaminació a Barcelona 2021