El projecte va consistir en la redacció, conjuntament amb Haizea Ikerketa, S.L., d’unes directrius sobre gestió de residus municipals per a l’Ajuntament de Donostia, que permetessin oferir alternatives a les propostes de construir una incineradora al municipi. Es posà especial èmfasi en la possible recollida de la fracció orgànica i dels residus especials. Així mateix es va dissenyar la implantació d’una recollida porta a porta de voluminosos en el barri d’Amara.

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Donostiako Udala