Aquest projecte comprèn una anàlisi integral de la generació de residus al municipi, amb l’objectiu de proporcionar dues propostes concretes per millorar els resultats de recollida selectiva. La primera consisteix a dissenyar un pla d’actuació per la recollida porta a porta de la fracció orgànica comercial. La segona en fer un dimensionament de la recollida de la fracció resta i orgànica mitjançant contenidors tancats a la via pública amb identificador de l’usuari. Aquesta darrera proposta porta integrada una prova pilot per un barri. També s’aporten algunes directrius qualitatives per orientar una mica la redefinició de les categories comercials de la taxa de residus comercial, així com per la millora de la gestió dels voluminosos i RAEE.

autoria

ENT environment & management

data

2019

client

Ajuntament de Sant Joan Despí