L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el suport de la Mancomunitat Penedès Garraf va encarregar un estudi a ENT, que constava de les següents fases: després d’una primera de diagnosi de la situació de la recollida i tractament de residus, van venir una segona i tercera fases d’elaboració de propostes de millora del servei de recollida de residus i de dimensionament del model òptim escollit. En la darrera fase es preveia l’adaptació de les ordenances així com la formulació de propostes i consells per a introduir aspectes de fiscalitat dels residus a les taxes municipals.

autoria

ENT environment & management

data

2018-2019

client

Ajuntament de Sant Pere de Ribes