Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Diagnosi del sistema de recollida i pla de millora de la gestió de residus al municipi de Sant Pere de Ribes
| Projectes

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el suport de la Mancomunitat Penedès Garraf va encarregar un estudi a ENT, que constava de les següents fases: després d’una primera de diagnosi de la situació de la recollida i tractament de residus, van venir una segona i tercera fases d’elaboració de propostes de millora del servei de recollida de residus i de dimensionament del model òptim escollit. En la darrera fase es preveia l’adaptació de les ordenances així com la formulació de propostes i consells per a introduir aspectes de fiscalitat dels residus a les taxes municipals.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2018-2019
Client
Ajuntament de Sant Pere de Ribes