El projecte consisteix en una caracterització de la situació actual i en l’elaboració de propostes de millora del servei de gestió de residus al municipi, orientant-lo cap a assolir nivells més alts de recollida selectiva.

autoria

ENT environment & management

data

2020

client

Ajuntament de Calafell