Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Diagnosi de la recollida selectiva i pla d’actuacions per a la nova implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva a Sant Andreu de Llavaneres
| Projectes

L’Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres (Maresme) ens va encarregar una diagnosi de la gestió actual dels residus municipals, amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya. L’estudi té per objectiu realitzar una diagnosis per detectar punts febles de la gestió actual dels residus, tant a nivell tècnic com fiscal, i proposar una bateria d’actuacions a dur a terme per millorar els resultats de recollida selectiva i avançar cap als objectius que estableix la normativa europea i catalana.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2018
Client
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres