Espanya s’enfronta a greus problemes econòmics. El deute públic el 2013 va arribar 92,10% del PIB i la taxa d’atur al desembre de 2013 era del 25,8%. En aquest context, és urgent desenvolupar estratègies fiscals que tinguin el menor impacte en l’economia real i que afectin l’ocupació positivament, de manera que es garanteixi el benestar de la població assegurant el millor impacte possible sobre la sostenibilitat financera de l’estat. Alhora, la reducció de l’impacte ambiental, la lluita contra el canvi climàtic i la reducció de la desigualtat són els principals reptes per assolir un desenvolupament econòmic sostenible. A més, avançar cap a una energia eficient i un desenvolupament econòmic baix en carboni dóna l’oportunitat de millorar la competitivitat en el futur.
Espanya no està complint els objectius establerts pel Protocol de Kyoto amb mesures internes en comparació amb altres països europeus i de l’OCDE. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle han disminuït des de 2008, però aquesta disminució es deu en gran part a la reducció de l’activitat econòmica, que ha estat notable a Espanya.. La indústria espanyola encara no ha aconseguit avenços suficients en termes d’eficiència energètica i la descarbonització de l’economia, i la dependència exterior de les fonts primàries d’energia continua sent molt alta (al voltant del 75% el 2012).

autoria

Ignasi Puig | Marta Jofra | Maria Calaf

data

2015

publicació

Critical Issues in Environmental Taxation series

referència bibliogràfica

Puig, I., Meyer, E., Jofra, M., Calaf, M. (2015) “Developments and opportunities for an ecological tax reform in Spain” (chap. 14, p. 208–220) in Kreiser, L., Andersen, M., Olsen, B., Speck, S., Milne, J., Ashiabor, H. (Ed.) Carbon Pricing: Design, Experiences and Issues. Critical Issues in Environmental Taxation series. Volume XV.