És el moment de donar prioritat a la gestió dels bioresidus mitjançant estratègies efectives que possibilitin la recollida separada en quantitat i qualitat, minimitzant el contingut d’impropis. L´alta puresa d´aquest flux és clau per obtenir un compost final de qualitat.

En matèria d’envasos, és clau establir una metodologia de càlcul dels costos realista i independent que tingui en compte les característiques dels diferents sistemes de recollida i les realitats territorials.

Implantar models individualitzats i eficients, que permetin la identificació dels usuaris, l’aplicació de taxes justes i el control dels impropis és un dels grans reptes de l’Administració per avançar en el compliment dels objectius.

autoria

Gemma Nohales | Veronica Martínez | Pablo Pellicer | Ignasi Puig

data

2023

publicació

Equipamiento y Servicios Municipales

referència bibliogràfica

Nohales Duarte, D., Martínez Sánchez, V., Pellicer García, P., Puig Ventosa, I. (2023) Desafíos en el ámbito local en materia de economía circular y residuos. Equipamientos y Servicions Municipales, 203: 18-23.