L’article descriu els punts clau al voltant de la prevenció i el reciclatge de residus des del punt de vista dels incentius econòmics. Es descriuen els instruments econòmics basats en incentius, els diferents tipus de taxes de residus domèstics, especialment aquelles lligades directament a la quantitat de residus generats, així com altres taxes que també poden tenir un efecte sobre la reducció i el reciclatge dels residus.

autoria

Ignasi Puig

data

2001

publicació

Bakeaz-Fundación Ecología y Desarrollo

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2001) Definición de tasas municipales de gestión de residuos para incidir en la reducción y reciclaje, en Romano, D., Barrenechea, P. (coord). “Instrumentos Económicos para la prevención y reciclaje de residuos urbanos”. Bakeaz-Fundación Ecología y Desarrollo.