Des de setembre de 2016 fins l’agost de 2020, la Fundació ENT participa en un nou projecte d’investigació denominat “DECISIVE”: DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE.

El projecte forma part del programa europeu H2020 i està coordinat per l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (França), conjuntament amb diferents socis d’arreu de la UE:

 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Spain)
 • AARHUS UNIVERSITET (Denmark)
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET HAMBURG-HARBURG (Germany)
 • FUNDACIÓ ENT (Spain)
 • INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL (Italy)
 • AERIS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES S.L. (Spain)
 • ASSOCIATION DES CITES ET DES REGIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES (Belgium)
 • AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (Spain)
 • PSUTEC SPRL (Belgium)
 • SUEZ ENVIRONNEMENT (France)
 • HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL (Germany)
 • REFARMERS (France)

L’atractiu creixent de les ciutats condueix a l’augment de la població, l’augment de les demandes energètiques i d’aliments en les zones urbanes. Això fa que la gestió dels residus urbans sigui cada cop més exigent, tant en termes de logística com d’impactes mediambientals o sobre la salut. Per disminuir aquest impacte ambiental i contribuir a una millor capacitat de recuperació de les zones urbanes, l’energia, l’aprovisionament d’aliments, els sistemes de gestió de residus han de ser millorats per augmentar el reciclatge i la valorització dels recursos locals.

En aquest context, el projecte DECISIVE proposa canviar el present metabolisme urbà per a la matèria orgànica (aliments, plantes, etc.), l’energia i els residus biològics cap a una economia més circular i avaluar l’impacte d’aquests canvis en tot el cicle de gestió de residus. Per tant, el desafiament serà passar d’una “caixa gris” urbana, el que implica principalment la importació de béns i la gestió de residus des de i cap a fora del context urbà, a una organització cooperativa de les xarxes intra i peri-urbanes que permeti la valorització local i descentralitzada dels residus orgànics, a través de l’energia i la producció de bioproductes.

autoria

Fundació ENT

data

2016-2021

client

Comissió Europea