Juanjo Iraegui (ENT)

L’actual crisi econòmica està arribant a límits difícils d’imaginar, sobretot en moments en que es nedava en l’abundància. Les conseqüències estan sent dramàtiques en molts sectors i per a la societat en general. La devaluació i retallades ens fan retrocedir en un benestar, que durant uns quants anys s’havia impulsat notablement, tot i que ara veiem que potser de manera artificial.

El sector de l’energia, també està patint aquestes conseqüències però en direcció totalment oposada. Al contrari del que es podia pensar fa uns anys, caracteritzats per un incompliment dels objectius marcats a l’Estat espanyol en matèria energètica i de canvi climàtic, ara, amb ben bé sis anys de davallada econòmica, ja ens trobem en disposició de complir aquests objectius.

>Veiem algunes dades significatives. El consum d’energia primària de l’any 2012 es situa en nivells del 2000, patint una disminució del 10%, des del seu màxim en el 2007. Les fonts energètiques que han reduït notablement la seva contribució han estat el petroli i el gas natural. El consum de petroli per a ús final es va reduir per al període 2007-2012 en un 26%. Les majors reduccions van correspondre a les gasolines amb un 31% i els gasoils amb un 26%. Per la seva banda el consum de gas natural s’ha reduït en un 19% per al període 2008-2012.

Hi ha qüestions molt interessants a analitzar sobre el que ha succeït fins ara en l’actual model energètic, però també resulta encara més interessant veure com evolucionarà per als propers anys, per no dir mesos. Estarem pendents i anirem informant en detall.