L’objectiu d’aquest encàrrec realitzat per l’Agència de Residus de Catalunya a ENT va ser l’elaboració d’un annex al Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) 2007 – 2012.

L’estudi va estimar mitjançant diverses tècniques d’anàlisi estadístic i economètric el cost que suposaria per als municipis catalans assolir els objectius que estableix el nou Programa en termes de recollida i tractament de residus, així com en comunicació ambiental.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]


[link]Accés a l’estudi[/link]El objetivo de este encargo realizado por la Agència de Residus de Catalunya a ENT, fue la elaboración de un anexo al Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) 2007 – 2012.

El estudio estimó mediante diversas técnicas de análisis estadístico y econométrico el coste que supondría para los municipios catalanes alcanzar los objetivos que establece el nuevo Programa en términos de recogida y tratamiento de residuos, así como en comunicación ambiental.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya[/client_es]
[link]Acceso al estudio[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Agència de Residus de Catalunya