Soroll, pols i olors constitueixen tres vectors de contaminació ambiental els quals fins fa poc temps la gestió ambiental no ha considerat d’importància prioritària, però que cada cop van prenent més rellevància a causa dels efectes negatius que poden tenir sobre les persones. La lluita contra aquestes fonts de contaminació exigeix l’aplicació coordinada d’un seguit de mesures tècniques, administratives, educatives i de gestió.

És per això que el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient va considerar útil oferir als ens locals un catàleg de propostes concretes d’actuació en aquests àmbits.

El catàleg conté un capítol introductori en què s’exposa la principal normativa relacionada amb cadascun dels tres vectors, i un conjunt de vint fitxes en què es presenten de manera sintètica les accions que es poden emprendre des de l’àmbit local i que s’han mostrat o es consideren a priori més eficaces per reduir la contaminació per soroll, pols i olors.

El catàleg es va presentar el maig de 2009, coincidint amb el desè aniversari de la creació del CILMA.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient