Aquest treball analitza el procés de redacció i aprovació de la Directiva de la Unió Europea sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Aquesta anàlisi mostra que la Unió Europea s’enfronta a molts desafiaments en els seus processos de elaboració de polítiques. No tots els grups d’interès afectats per la directiva europea tenen les mateixes possibilitats d’introduir els seus punts de vista. El sistema de lobbying, encara que té arrels no democràtiques intrínseques, és capaç d’afectar la directiva final. En aquest treball es posa especial atenció a la qualitat i transparència del procés d’aprovació, i conté un estudi d’algunes de les conseqüències ambientals i econòmiques del problema del procés de governança.

autoria

Miquel Ortega

data

2002

publicació

Congrès Europeu d’Ecologia Industrial

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (2002) Case study: European Governance and Waste of Electrical and Electronic management. Congrès Europeu d’Ecologia Industrial, Barcelona.