El projecte Carbon and Energy Pricing Reform in Europe (CEPRiE) està liderat per Green Budget Europe i compta amb la Fundació ENT com a soci a l’estat espanyol.

Es tracta d’un projecte que té com a finalitat promoure la fiscalitat de l’energia a Europa com a eina per a fer front al canvi climàtic i que posa el principal èmfasi a Espanya i França, en tant que dos dels països on aquest tipus de fiscalitat té menys pes.

En els estadis inicials del projecte es va promoure un manifest a favor d’una reforma fiscal que inclogués aspectes ambientals, el qual fou subscrit per diverses entitats.

En paral·lel, s’elaborà un estudi en profunditat sobre l’estat de la fiscalitat de l’energia a Espanya, del qual se’n derivà un informe resum que contenia diverses propostes de reforma.

Aquests dos informes foren presentats en una jornada que s’organitzà a Madrid el 12 de juny de 2014 i entre altres qüestions permeté debatre les propostes amb diversos Diputats. Aquí es pot veure el programa i les ponències.

Amb posterioritat, quan el Govern va presentar al Congrés 4 projectes de llei sobre reforma fiscal, els quals estaven totalment mancats d’un component ambiental, en el marc del projecte es van elaborar esmenes concretes per a introduir als projectes de llei i es van oferir als diferents grups parlamentaris. Aquí podeu veure les diferents esmenes elaborades i quins partits van adoptar-les.

autoria

Fundació ENT

data

2014-2015

client

Green Budget Europe