En aquest article es fa una aproximació al coneixement de l’estat actual del compostatge domèstic a Catalunya a partir de dades obtingudes sobre els compostadors i els seus responsables, així com respecte de característiques de les llars on es troben. Així mateix es desenvolupa un model teòric -i es contrasta empíricament a través de tècniques econométricas- que explica la capacitat de tractament de residus orgànics dels compostadors domèstics a Catalunya.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa , Jaume Freire González , Jofre Rodrigo Aribau[/autoria]
[data]2010[/data]
[publicacio]Equipamiento y servicios municipales[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I., Freire González, J. Rodrigo Aribau, J. (2010) Caracterización del compostaje doméstico en Catalunya. Equipamiento y servicios municipales, 148, p. 72-81.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]En este artículo se hace una aproximación al conocimiento del estado actual del compostaje doméstico en Catalunya a partir de datos obtenidos sobre los compostadores y sus responsables, así como respecto de características de los hogares donde se encuentran. Asimismo se desarrolla un modelo teórico –y se contrasta empíricamente a través de técnicas econométricas– que explica la capacidad de tratamiento de residuos orgánicos de los compostadores domésticos en Catalunya.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa , Jaume Freire González , Jofre Rodrigo Aribau[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[publicacio_es]Equipamiento y servicios municipales[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I., Freire González, J. Rodrigo Aribau, J. (2010) Caracterización del compostaje doméstico en Catalunya. Equipamiento y servicios municipales, 148, p. 72-81.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Jaume Freire , Ignasi Puig

data

2010

publicació

Equipamiento y servicios municipales

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Freire González, J. Rodrigo Aribau, J. (2010) Caracterización del compostaje doméstico en Catalunya. Equipamiento y servicios municipales, 148: 72-81.