Els instruments econòmics són cada vegada més discutits i aplicats en l’àmbit de la política mediambiental. Això es deu a diverses consideracions, des de la necessitat de consolidació fiscal a les preocupacions sobre els impactes sobre el medi ambient, la salut humana, la biodiversitat, l’energia, l’ús de recursos o la seguretat alimentària. Els instruments econòmics són una part important de la combinació de polítiques per donar suport al canvi cap a una economia verda i inclusiva. A més, aquests instruments ajuden a millorar els senyals que aporten els preus en l’economia. Instruments ben dissenyats poden tenir una sèrie de beneficis i donar suport als objectius de política financera, econòmica, social i ambiental. A més de com a instruments individuals, els paquets d’instruments són importants, per exemple en casos de reforma fiscal, com la reforma de les subvencions ambientalment perjudicials o els programes de reforma fiscal ecològica.

Els esforços realitzats fins a la data s’han centrat principalment en les àrees d’energia, transport i clima. L’ús d’instruments econòmics per fer front a la contaminació i l’ús dels recursos naturals ha estat més limitat, però està augmentant a Europa, i se centra més en la consecució d’objectius ambientals que augmentar la recaptació.

El principal objectiu d’aquest projecte és contribuir a un desenvolupament més ampli i a l’aplicació d’instruments de mercat, i en particular impostos ambientals, en l’àmbit de la política mediambiental. Això implicarà la millora de la base de coneixements, estimular l’intercanvi d’experiències i millors pràctiques, i ajudar les organitzacions a estar millor preparades per participar en els processos de formulació de polítiques tant a nivell nacional com comunitari. El projecte se centrarà en impostos a la contaminació i als recursos que aborden alguns dels reptes ambientals clau, com ara la contaminació de l’aire i la salut; la qualitat i disponibilitat de l’aigua; l’economia circular; els residus i els recursos; la biodiversitat, l’ús sostenible de la terra o els residus marins.

El consorci del projecte està liderat per l’Institute for European Environmental Policy (IEEP), amb el Danish Centre for Environment and Energy (DCE) de l’Aarhus University  i ENT Environment and Management com a socis. Altres socis del consorci són Eunomia Research & Consulting LtdGreen Budget Europe, l’Institute for Environmental Studies at VU University (IVM)Cambridge EconometricsDenkstatt GmbHPBL – Netherlands Environmental Assessment AgencyGalovic Consulting, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (SEI Tallinn) i Ekokonsultacijos JSC. El consorci també inclou diferents experts independents.

autoria

ENT environment & management

data

2016-2017

client

Comissió Europea