L’Ajuntament de Canet de Mar va encarregar a ENT aquest projecte que, tal i com el seu títol indica (“Aproximació a la prevenció de residus des de la racionalització del consum de recursos”), s’emmarcà en l’àmbit de la prevenció de residus municipals i concretament perseguia els següents objectius: establir mecanismes que permetessin reduir l’ús de determinats productes, i desenvolupar una experiència pilot que pogués servir de referència a d’altres Ajuntaments per incidir sobre aquest mateix aspecte.

El projecte va constar de tres eixos principals interrelacionats amb el concepte d’intercanviar i compartir: un “mercat virtual d’intercanvi i ús compartit de productes”, un “mercat municipal d’intercanvi” i per últim “el mercat a casa” que pretén afavorir l’intercanvi i l’ús compartit de productes entre veïns, com a experiència pilot.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2007[/data]

El Ayuntamiento de Canet de Mar encargó a ENT este proyecto que, tal y como su título indica, se situaba en el ámbito de la prevención de residuos municipales y concretamente persiguía los siguientes objetivos: establecer en Canet de Mar mecanismos que permitiesen reducir el uso de determinados productos y desarrollar una experiencia piloto que pudiese servir de referencia a otros Ayuntamientos para incidir en ese mismo aspecto.

El proyecto constaba de tres ejes principales interrelacionados con el concepto de intercambiar y el de compartir: un “mercado virtual de intercambio y uso compartido de productos”, un “mercado municipal de intercambio” y por último “el mercado en casa” que pretendía favorecer el intercambio y el uso compartido de productos entre vecinos, como experiencia piloto.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Canet de Mar[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Ajuntament de Canet de Mar