L’Ajuntament de Canet de Mar va encarregar a ENT aquest projecte que, tal i com el seu títol indica (“Aproximació a la prevenció de residus des de la racionalització del consum de recursos”), s’emmarcà en l’àmbit de la prevenció de residus municipals i concretament perseguia els següents objectius: establir mecanismes que permetessin reduir l’ús de determinats productes, i desenvolupar una experiència pilot que pogués servir de referència a d’altres Ajuntaments per incidir sobre aquest mateix aspecte.

El projecte va constar de tres eixos principals interrelacionats amb el concepte d’intercanviar i compartir: un “mercat virtual d’intercanvi i ús compartit de productes”, un “mercat municipal d’intercanvi” i per últim “el mercat a casa” que pretén afavorir l’intercanvi i l’ús compartit de productes entre veïns, com a experiència pilot.

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Ajuntament de Canet de Mar