El Compte de fluxos de materials (CFM) mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques. Aquest Compte permet obtenir un conjunt d’indicadors agregats de l’ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos. El CFM s’ha establert a la Unió Europea com una eina bàsica per a la presa de decisions en polítiques públiques relatives a l’ús eficient dels recursos naturals, la prevenció i gestió de residus i la lluita contra el canvi climàtic.

L’estudi de comptabilitat de Fluxos de Materials (CFM) per a Catalunya perseguia tres objectius:

  • Realitzar un exhaustiu repàs comparatiu i avaluació de les fonts estadístiques disponibles a escala nacional i regional per al càlcul dels indicadors de la CFM de Catalunya per 1996-2013.
  • Construir les sèries per als indicadors principals de CFM a CAT en el període 1996-2013, incloent l’extracció domèstica, input material directe, consum directe de materials, balanços físics del comerç regional (amb la resta de CCAA d’Espanya) i internacional, output domèstic processat (residus, emissions), productivitat material i una estimació de les acumulacions de l’estoc. Aquestes sèries serien construïdes de manera anàloga a l’INE per ES i Eurostat per als estats membres, de manera que podrien ser integrades en el servei estadístic regional i utilitzades dins el context dels indicadors d’avaluació de la sostenibilitat i l’economia circular.
  • L’anàlisi podria identificar els sectors i polítiques clau per a l’ús eficient dels recursos naturals i la prevenció i gestió de residus.
autoria

ENT environment & management

data

2018

client

IDESCAT