Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera
| | Projectes

L’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva de Residus Porta a Porta ens va encarregar l’any 2012 un estudi per a posar a disposició dels ens locals informació real i acurada sobre els costos de gestió de residus. L’estudi aborda aquesta qüestió des d’una perspectiva integral, i duu a terme una comparació entre els costos de recollida porta a porta i els costos de recollida en àrea de vorera. Es basa en dades reals recopilades de 81 municipis catalans de fins a 20.000 habitants. Per a dur a terme la comparació es proposen i calculen diversos indicadors. Els resultats de l’estudi mostren que no hi ha diferències significatives entre ambdós models pel que fa al cost global de gestió (incloent els costos de recollida, els costos de tractament i els ingressos associats a la gestió dels residus). Tampoc no s’observa una influència significativa de la mida del municipi sobre el cost global de gestió. Per conceptes, el cost de recollida és el que més contribueix al cost global, en particular en el model porta a porta. No obstant això, en aquest model aquesta diferència queda compensada per un cost de tractament menor i uns ingressos majors gràcies a que assoleixen uns nivells de recollida superior.

El treball posa a disposició dels ens locals informació rigorosa que els pot ajudar a prendre decisions fonamentades sobre la viabilitat d’implantar un model de recollida o altre. 

Autoria
Fundació ENT
Data
2013
Client
Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva Porta a Porta
Estudi en PDF