El projecte tenia com objectiu analitzar l’actual gestió i tractament del Centre de Tractament de Residus (CTR) de Valladolid, construit al 2002 i propietat de l’Ajuntament de Valladolid. El CTR tractà durant el 2017 un total de 189.455 tones de residus, donant servei a una població de 521.130 habitants. Les fraccions que arriben al centre són: FORM, Resta, EELL, Todo-Uno (Resta+FORM), FV, Voluminosos i altres. Es va realitzar una diagnosi del funcionament de la instal·lació i es van formular diverses propostes de millora.

autoria

ENT environment & management

data

2018-2019

client

Ayuntamiento de Valladolid