El projecte pretén fer una descripció de les característiques del servei actual del municipi prestat per la Mancomunitat Penedès-Garraf així com dels resultats de recollida selectiva per tal d’identificar-ne els punts febles. A partir d’aquesta diagnosi prèvia es preveu fer una anàlisi d’alternatives de models de gestió de residus per a millorar el servei actual. L’estudi preveu incloure un estudi econòmic de cada proposta així com una proposta de procés d’implantació i una adaptació de l’ordenança municipal pel model escollit.

autoria

ENT environment & management

data

2017

client

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos