ENT va donar suport tècnic i va participar en la redacció dels impostos a abocadors i la incineració inclosos en la propera Llei de Residus de Navarra. A més, ENT va participar en el procés d’informació pública, ajudant al govern a respondre a les consultes presentades per les parts interessades.

autoria

ENT environment & management

data

2017

client

Gestión Ambiental de Navarra (GANASA)