Ja està disponible l’article “Incidencia de los impropios sobre la calidad del compost producido en las plantas de Cataluña” a la versió online de la revista RETEMA (197 març-abril). Luís Campos i Ignasi Puig (ENT) en són autors juntament amb membres de l’Agència de Residus de Catalunya i l’ESAB-UPC.

L’article resumeix l’estudi realitzat per ENT “Anàlisi de la incidència dels impropis de la FORM sobre la qualitat del compost de les plantes de compostatge de Catalunya”, prenent com a referència el període 2010-2014, a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Un dels principals resultats constata l’efecte negatiu de la presència d’impropis, d’una forma general o en relació a impropis específics (p.e. impropis especials o bosses de plàstic), sobre la qualitat del compost, mesurada a partir d’indicadors com la presència de metalls pesants, la conductivitat elèctrica i el test d’autocalentament. L’article conclou que cal promoure una millora en la gestió de la FORM a partir de models de recollida que incideixin més sobre la reducció de la presència d’impropis. Igualment, suggereix la necessitat de millorar el coneixement de l’efecte dels impropis i d’altres característiques del procés de tractament de la FORM sobre la qualitat del compost.

 

Enllaç a la revista (pàg.48)

Article en pdf